ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน