ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 47 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 39 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 21 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน