ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 66.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 66.2 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 62.8 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
7 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
8 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
9 โรงเรียนมัธยมชาญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน