ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.6 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 70.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 69.4 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 67.2 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 66.6 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 62.4 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 58.8 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 53.8 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 51 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
18 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
19 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน