ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 17.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 15 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 12.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 7.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน