ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 67.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 15.2 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 15 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 12.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 7.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 5 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 2.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน