ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 97.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 62.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 22.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1 17.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสิม สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 8  
12 โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 2.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 2.5 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน