ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
9 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน