ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 69.8 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 69.8 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 68.6 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 68.4 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 67.4 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 66.5 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 65.8 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
20 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
21 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
22 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน