ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 65.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 60.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 59.33 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 56.66 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 55.66 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 55.66 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
19 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน