ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนมัธยมชาญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 61 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านสมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
16 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน