ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 70.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 67.6 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 66.4 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 65.4 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน