ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 96.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.25 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.5 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
22 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
23 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน