ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
9 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน