ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน