ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
19 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
20 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
21 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
22 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน