ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน