ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
23 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน