ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน