ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
12 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน