ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 96.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 94.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 94.6 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต 1 93.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองตื่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.4 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.2 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.8 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน