ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 9  
13 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
16 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
17 โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
18 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
19 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน