ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 52 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 49 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 46 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 44 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 43 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 43 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 39 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 38 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 37 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 37 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนมัธยมชาญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 37 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 36 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 31 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
20 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
21 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน