ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านส้มโฮง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน