ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนมัธยมชาญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
11 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน