ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.2 เงิน 11  
12 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.8 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.6 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.4 เงิน 17  
18 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.2 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.4 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.8 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 70.8 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
25 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
26 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน