ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน