ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านส้มโฮง สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 57 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 57 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 56 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 56 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 55 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 55 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 54 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน