ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 94.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.6 ทอง 10  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.4 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.8 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดนาดีวราราม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.6 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.2 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.2 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.4 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.2 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเปลือยดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.8 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน