ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
7 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
8 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน