ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน