ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.4 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.2 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.8 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.8 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.6 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.4 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.6 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองสิม สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.2 เงิน 22  
23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
25 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน