ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองสิม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน