ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองสิม สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านบกพร้าว สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน