ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน