ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านอุปราช สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 69.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 65.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 65.67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 62.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
23 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
24 โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน