ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิคมบ้านหัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน