ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน