ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน