ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน