ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
20 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
21 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน