ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.21 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 สพป. มหาสารคาม เขต 1 70.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 63.26 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 62.93 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 61.06 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 60.2 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 60.02 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 58.97 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 55.86 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 54.22 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 54.16 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 44.93 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน