ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 66.96 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 64.77 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 60.99 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 60.87 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 60.53 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 53.64 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 50.35 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 46.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน