ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.99 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
8 โรงเรียนบ้านหนองตื่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน