ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบกพร้าว สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.47 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 66.15 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก สพป. มหาสารคาม เขต 1 64.65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 63.66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 63.04 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสิม สพป. มหาสารคาม เขต 1 58.68 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 56.45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 50.05 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 47.09 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 45.64 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 41.16 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 40.44 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 39.64 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 37.32 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 36.89 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 33.35 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" สพป. มหาสารคาม เขต 1 29.92 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 29.78 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดนาดีวราราม สพป. มหาสารคาม เขต 1 29.64 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 22.74 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน