ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 68.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 31 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
6 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน