ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนมัธยมชาญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน