ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 1 95.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนละออม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน