ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนละออม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบรบือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
25 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน