ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
7 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน